صفحه شخصی پدرام رجب زاده   
 
نام و نام خانوادگی: پدرام رجب زاده
استان: خراسان رضوی - شهرستان: مشهد
رشته: کارشناسی ارشد معماری
شغل:  مدیر پروژه معماری و معماری منظر
شماره نظام مهندسی:  191022911
تاریخ عضویت:  1390/02/20
امتیاز:  50
 فعالیت در سایت   
 
 روزنوشت ها:
0   روزنوشت / همه روزنوشت ها
 نظرات:
60   نظر / همه نظرات